Arkivplan.no

Arkivplan Holtålen kommune fra 2013 -

Arkivplan / Administrativ håndbok for Holtålen kommune.

fjellfiol

Holtålen ligger øverst i Gauldalen ca. 35 km fra Røros og 125 km fra Trondheim.
Det er gode kommunikasjoner til omverdenen med buss og jernbane og flyplass på Røros.

Kommunens næringsliv er basert på primærnæringene.
 I tillegg er det industriarbeidsplasser i tettstedene Ålen og Haltdalen. Holtålen byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.
Vi har full barnehagedekning, og kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Holtålen kommune har et godt utviklet kulturskoetilbud,
og i Ålen finner du et flott skisenter. Innbyggertallet er ca. 2.100, og administrasjonssenteret er i Ålen.

Mer informasjon om kommunen finner du på vår hjemmeside www.holtalen.kommune.no

   

Arkivplanen skal sikre at Holtålen kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. "

Arkivplanen skal gjenspeile de faktiske forhold i kommunen og vil være i kontinuerlig endring.

Arkivplanen er godkjent av rådmannen den 31.08.2012.